cong ty TNHH Thuan Khang

cong ty TNHH Thuan Khang

Chiến Lược Phát Triển

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

 

Định hướng chiến lược của Công Ty TNHH Thuận Khang trong giai đoạn 2012 -2017 và tầm nhìn đến 2020

Công Ty TNHH Thuận Khang phấn đấu trở thành 1 trong 3 nhà máy chế biến lương thực có lượng có sản lượng xuất khẩu lớn nhất miền Bắc và Miền Trung. Xây dựng Công Ty có bộ máy quản lý và cơ chế vận hành chuyên nghiệp hiệu quả. Nâng cao hình ảnh và khả năng nhận diện của khách hàng và người tiêu dùng đối với thương hiệu của Công Ty.


     Hoàn thiện mô hình tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành, phân cấp ủy quyền và phối hợp giữa các đơn vị hướng đến sản phẩm và khách hàng một cách tốt nhất.

     Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên sử dụng và phát triển đội ngũ nòng cốt phát triển ổn định và bền vững.

     Ứng dụng công nghệ trong sản xuất, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong Công Ty.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Hotlie 1

    gaothuankhang.666@gmail.com

    0911.669.111

  • Hotline 2

    gaothuankhang.666@gmail.com

    036.888.1.666

Hình ảnh

facebook

thống kê truy cập

Đang online: 3

Tổng lượt truy cập: 103044