cong ty TNHH Thuan Khang

cong ty TNHH Thuan Khang

Vùng Nguyên Liệu

  

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo sẽ phải có vùng nguyên liệu hoặc hợp tác, đặt hàng, liên kết với người sản xuất lúa được làm đầu mối xuất khẩu gạo, tránh tình trạng doanh nghiệp mua bán giấy phép xuất khẩu.

Đây là những điểm mới được Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất bổ sung trong Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ này sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải xây dựng ít nhất một vùng nguyên liệu đảm bảo đủ lúa cung cấp ít nhất 15% lượng gạo xuất khẩu trong năm theo hợp đồng năm 2013, từ năm 2014 – 2015 phải đảm bảo ít nhất 50% lượng gạo xuất khẩu theo hợp đồng và sau 2015 là 80% trở lên.
Các quy định này không những giúp doanh nghiệp chủ động được nguồn gạo, mà nông dân cũng có thị trường tiêu thụ ổn định hơn và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hệ thống kho chứa nhiều hơn.

Bộ Công thương cho rằng, Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo sẽ được sửa đổi theo hướng ưu tiên doanh nghiệp có vùng nguyên liệu hoặc hợp tác, đặt hàng, liên kết với người sản xuất lúa được làm đầu mối xuất khẩu gạo. Đồng thời có lộ trình phù hợp để doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu gạo chủ động vùng nguyên liệu hoặc hợp tác, liên kết, đặt hàng với hộ nông dân trồng lúa.        

 Vùng nguyên liệu của Công ty Thuận Khang được phân bố rộng khắp trên cả nước từ Bắc vào Nam, trên những Tỉnh có quy mô nông nghiệp và sản lượng thóc lúa lớn

 Chú thích:

1. Ô màu đỏ thể hiện vùng nguyên liệu của Công ty.

2. Kích cỡ ô màu đỏ thể hiện tính quy mô của vùng nguyên liệu.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Hotlie 1

    gaothuankhang.666@gmail.com

    0911.669.111

  • Hotline 2

    gaothuankhang.666@gmail.com

    036.888.1.666

Hình ảnh

facebook

thống kê truy cập

Đang online: 4

Tổng lượt truy cập: 103041